twitter Facebook Instagram

Faculty 大学院の指導教員

石倉 敏明

TOSHIAKI ISHIKURA

  • ・Transdisciplinary Arts Theory
  • ・Applied Transdisciplinary Arts Theory C
  • ・Transdisciplinary Arts Seminar
  • ・Production Skills Workshop I, II, III
  • ・Guided Research I, II (Master’s Program)
  • ・Transdisciplinary Arts Research: Theory I, II
  • ・Guided Research I, II, III (Doctoral Program)

Profile

An anthropologist and mythologist, Assoc. Prof. Ishikura has been a researcher in the Institut pour la Science Sauvage of Meiji University from 2011, and has taught previously at the Institute for Art Anthropology of Tama Art University. Since 1997 he has been conducting research on “mountain god” mythologies in Darjeeling, Sikkim and Kathmandu, as well as various locations in Northeast Japan. He has also published various mythographies and essays based on his studies of art anthropology and comparative mythologies of the Pacific Rim.


Research
activities

【Essays】
2021 Shishi no niku o kui, shishi no hara kara umareru: Juto-geino ni miru fukusushu no sozoryoku [They eat the flesh of beasts, and are born from the bellies of lions: The imaginative power behind theriocephalic art]. Tagui [Variety] Vol.3. Aki Shobo

2020 Yokai suru chikyu to kansensho-jidai no dobutsu-tachi [The melting Earth and animal life in the age of pandemics]. Bijutsu techo [Art diary] Vol.72, 2020.06. Bijutsu Shuppan-sha

2020 What emerges beyond repetition and noise. Masaru Iwai Works 01. Read Only

2020 A calling from the invisible history. Rock, Paper, Scissors: K is for Kayashima. Artspeak

2020 Daichi no mono-tachi no jujutsu: Tatsuki Masaru shashinshu ‘KAKERA’ o megutte [The magic of the things of the earth: On Masaru Tatsuki’s photo collection ‘KAKERA’]. KAKERA [Fragments]. T&M Projects

2020 ‘Uchu no tamago’ to kyoitai no seisei: Dai 58-kai Venechia Biennaare Kokusai Bijutsuten Nihon-kan tenji yori [‘Cosmo-Eggs’ and the creation of coexistence: From the Japanese Pavilion at the 58th Venice Biennale International Art Exhibition]. Tagui [Variety] Vol.2. Aki Shobo

2020 Saibogu, fukusushu, taihitai: Dana Harawei ni yoru kontakuto zon no kakucho [Cyborg, multispecies, compost: Donna Haraway and the expansion of contact zones]. Bijutsu techo [Art diary] Vol.72, 2020.02, pp.148-151. Bijutsu Shuppan-sha

2018 Fukusushu sekai de taberu koto: Watashi-tachi wa ichido mo tandokushu de wa nakatta [Eating in a multispecies world: We were never a single species]. Tagui [Variety] Vol.1. Aki Shobo

2018 Ato to jinruigaku no chikaku hendo [Upheavals in art and anthorpology]. Bijutsu techo [Art diary] Vol. 70, 2018.6, pp.100-107. Bijutsu Shuppan-sha

2017 Kashokusei no sohatsu: Tsukiji Ichiba to shoku no jinruigaku [Emergence of edibility: Tsukiji Market and food anthropology]. Gendai shiso [Modern thought] Vol.45(13), 2017.7 Sotokushu: Tsukiji Ichiba [Special issue: Tsukiji Market], pp.235-253. Seidosha

2017 Shakai no uchinaru yasei: Uchuron no kyokai o koshin suru inu to okami [The inner wild of society: The new cosmological borders of dog and wolf]. Gendai shiso [Modern thought] Vol.45(4), 2017.3 Sotokushu: Jinruigaku no jidai [Special issue: Age of anthropology], pp.209-227. Seidosha

2016 Kyo no jinruigaku chizu: Revi-Sutorosu kara ‘sonzairon no jinruigaku’ made [Atlas of modern anthropology: From Levi-Strauss to the ontological turn]. Gendai shiso, 2016 nen 3 gatsu rinji zokan-go [Contemporary philosophy, March 2016 special edition], pp.311-325. Seidosha

2015 Yamaguchi Mikako-cho ‘Herajika no okurimono – Hoppo shuryomin Kasuka to dobutsu no shizen-shi’ [Mikako Yamaguchi’s ‘Gift of/in the moose: Natural history of northern hunter Kaska and animals’]. Japanese Journal of Cultural Anthropology 79(4), pp.492-495. Japanese Society of Cultural Anthropology

2014 Tsuki to korunukopia: Shukisei hyogen no kigen nit suite [Moon and cornucopia: The origins of expressions of periodicity]. Akita University of Art Faculty Research Bulletin 2013, pp.21-33. Akita University of Art

2012 Ikiteiru mandara: Vajura yogini to Sanku no seitai uchuron [Living mandala: Vajrayogini and the eco-cosmology of Sankhu]. Hito to dobutsu no jinruigaku (Kitaru-beki jinruigaku 5) [Anthropology of Humans and Animals (The Future of Anthropology (5))], Shumpusha

2011 Geijutsu jinruigaku koto hajime [The beginning of art anthropology]. Art Anthropology (05), Tama Art University Institute for Art Anthropology

2011 Seimei to geijutsu no hassei: ‘Haha’ no seisei hyogen ni tsuite [The generation of life and art: On the sacred expression of ‘Mother’]. Bulletin of Tama Art University (26), pp.141-156. Tama Art University

2010 Hadaka no seirei: Koki kyusekki-jidai no josei shozo ni tuite [Naked spirits: Concerning female statuettes of the late Paleolithic]. Bulletin of Tama Art University (25), pp.161-174. Tama Art University

2009 Megami to taishosei: Neko-ka dobutsu o meguru shinwa imeji nit suite [Goddess and symmetric logic on mythic images of feline symbolism]. Japanese Journal of Policy and Culture (special 15th anniversary issue), pp.259-273. Chuo University

2003 Sei o atae mata sore o ubau kami: Kantaiheiyo ni tsutawaru ‘Iwato gakure shinwa’ no hikaku bunseki [Gods who give life and take it away: A comparative analysis of the ‘Iwato gakure’ myth throughout the Pacific Rim]. Bulletin of Graduate Studies, Policy Studies (6), pp.131-145. Chuo University


【Author / Contributor】
2020 ‘Cosmo-Eggs’ at Venice Biennale 2019 : Toward the collaboration between arts and anthropology (with Kenji Yoshida, Motoyuki Shitamichi, Itsushi Kawase, Fumiko Nakamura, Hiroshige Okada). Journal of Society for Arts and Anthropology 36, pp.56-102. Society for Arts and Anthropology

2020 Uchu no tamago: Korekutibu igo no ato [‘Cosmo-Eggs’: Art after the collective] (with Motoyuki Shitamichi, Taro Yasuno, Fuminori Nosaku, Hiroyuki Hattori). Torch Press

2020 ‘Cosmo-Eggs’ (with Motoyuki Shitamichi, Taro Yasuno, Fuminori Nosaku, Hiroyuki Hattori). LIXIL

2019 The ecology of expression: Remaking our relations with the world (with Yoshio Shirakawa, Sohei Yamada, Tomo Imai, Emi Yoshida). Sayusha

2016 ‘Ningen no mukogawa’ e [Towards ‘The other side of human’]. Dobutsu no kotoba: kongenteki boryoku o koete [The language of animals: Beyond primordial violence] (Tomoko Konoike, ed.). Hatori Shoten

2015 Yasei meguri: Retto shinwa no genryu ni fureru 12 no tabi [Wild pilgrimage: 12 voyages tracing the myths of the Japanese Islands] (with Tatsuki Masaru). Tankosha

2013 ‘Seikatsu kogei’ no jidai [The age of ‘Life Craft’] (with Ryuji Mitani). Shinchosha

2012 Seikatsu shiso no chizu o hirogete [Spread the map of life thought] (with Takashi Kurata and Ryuji Mitani). Dogu no ashiato: Seikatsu kogei no chizu o hirogete [Tool Marks: Spread the Map of Life Craft], pp.116-139, Anonima Studio

2009 Origata dezain kenkyujo no shin hoketsu zusetsu [Origata Design Institute’s new illustrated rules for wrapping] (with Origata Design Institute). Origata Design Institute

2009 Editing and commentary, ‘Tai rei tei rio Tsumugi’ (collection of myths accompanying audio CD “Tai rei tei rio” by Masakatsu Takagi). Epiphany Works


【Exhibitions / Presentations】
2020 Masumi Sugae Project (group exhibition, with Taisuke Karasawa). Arts & Routes – A Journey to Trace the Boundaries. Akita Museum of Modern Art, Yokote City, Akita

2020 ‘Kigen to taiwa: Moku, ka, do, kin, sui’ no tame ni [For ‘Origin and dialogue / wood, fire, earth, metal, water‘] (group exhibition, with Maki Okojima). Origin and dialogue / wood, fire, earth, metal, water. Misato Town Student Association Hall, Misato Town, Akita

2020 Mogaumi e terogurafi [Terrography for Mogaumi] (group exhibition, with Ken’ichi Obana). Yamagata Biennale 2020: Shape of mountains, shape of life. Tohoku University of Art and Design

2020 Cosmo-Eggs (with Motoyuki Shitamichi, Taro Yasuno, Fuminori Nosaku, Hiroyuki Hattori). Exhibition in Japan of the Japan Pavilion at the 58th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia. Artizon Museum, Tokyo

2019 Sesshoku kara kyoshin e [From contact to resonance]. Spirit of ‘North’ vol.10: Sensing faint resonances. Rovaniemi Art Museum, Finland

2019 Akagiyama riminariti [Akagiyama liminallity] (group exhibition, with Ken’ichi Obana). The ecology of expression: Remaking our relations with the world. Arts Maebashi, Gunma

2019 Cosmo-Eggs (with Motoyuki Shitamichi, Taro Yasuno, Fuminori Nosaku, Hiroyuki Hattori). 58th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia. Giardini della Biennale, Venice, Italy

2017 Furuki Tohoku no kakera o tamote [Protect the fragments of old Tohoku] (group exhibition, with Masaru Tatsuki). Spirit of ‘North’ vol.7: Sensing faint resonances: Tokyo. Tokyo Metropolitan Art Museum

2016 Tohoku ni ikiru zokei shiko [The art and design mentality of the Tohoku region] (keynote speech). Japan Society of Basic Design and Art, Akita Conference 2016

2014 Homo edensu: Kashokusei no jinruigaku [Homo edens: The anthropology of edibility] (seminar presentation). Institut pour la Science Sauvage, Meiji University

2014 Tohoku no shizen ni nezashita geijutsu [Art rooted in the nature of Tohoku] (commemorative speech). 29th National Cultural Festival: Akita 2014

2011 Shizen no sanbajutsu / MAIEUTIKE yasei no sozo [Natural Maieutics / MAIEUTIKE Wild Creation] (group exhibition). Mabuchicho ART + EAT, Tokyo
2010 Tokyo art meeting: Transformation. Museum of Contemporary Art, Tokyo


【Other】
2017 Curator, r:ead #5 (research program). Hong Kong

ページTOPへ