Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2013 painting■
No4(oil painting・print art)
Tsutsui Yoshiaki・
Wazakuregoto・
P40


Togashi Koichi・
Reinko-to(Kesennuma)・F120


Naito Akira・
Natsu no Nagori(B)・
F100


Nakamichi Humio・
Wakimotohama Tsuioku・
91×71cm


Nagase Izumi・
Midoshi no Aki ni・
Hen30


Nitta Chima・
Kaributou no Tsubo・
F80


Hashimoto Etsuko・
Aru HiB・
F100


Hatakeyama Hiroshi・
Hoppou Aika・
F100


Fukuda Takeshi・
Minori no Kaiso・S100


Fujita Kanoko・
Yoin・
F100


Funaki Akiko・
Kaze no Skuri-n・
F100


Honjo Eiichi・
KOdai wo Nozoku Chisou・
F100


Matsumura Rokuya・
Hakusou’13・
S100


Maruya Megumi・
Chi・Utsukushima・
Fukushima・F30


Mitani Ayako・
Kaju・
S80


Mino Toshiyuki・
AREA・
F100


Miyakoshi Ryuichi・
Purometeusu wa Kakukatariki・F100


Murakami Ayaru・
Kouyouo ni Tsutsumarete・
S100


Morita Keiko・
Mitsuboshi・
F100


Yamagata Hachiro・
Kasaburannka・
F30


Yuri Yaichi・
Aoi Taiyo・
F100


Yoshida Yasuo・
Nagare no Koku・
F100


Watanabe Kikuzo・
Yukiguni Yuukyuu・
F100