Akita Fine Artists Association             

■Akita Fine Artists Association exhibition2013 painting■
No2(oil painting・print art)

Akiyama Mitsuo・
Mada Yo ga Akenu・
S100


Aso Makiko・
Kageriyuki Toki no Nakade・
S100


Arakawa koichi・
Watashino Fukei・
F100


Ando Hiroshi・
Jyurin・
F30


Ishiguro Atsuko・
Taiwa(Joumon)・
F100


Ishizuka Yo・
Kandou wo iku Tatsuko・
128×78cm


Ishiyama Ryoichi・
Aki Tsuchi・
F50


Ito Sanae・
Amoru to Pushuke・
P80


Ito Takashi・
Pitoresu murano Mado・
M50


Ito Yasuo・
ARCADIA(Tsukanoma no Hikari)・
F30


Ito Yoichiro・
Mizuta no Fukei・
F100


Ito Yoshito・
Iwamine・
30×50cm


Imai Koichi・
Toppinparari no Puu・
F40


Urashima Seietsu・
Tooi hino Shokei・
S60


Enoki Eriko・
Hotaru・
P50


Oosuga Tsutomu・
Iro ha Nioedo・
F100


Ootomo Keiko・
Umi he・
P80


Oohara Masamitsu・
Jyouhekinomachi Varetta(Maruta)・
F50


Kashio Nao・
5gatsu no Mori・
M80


Kato Shinichi・
Sekkei・
M100


Kawamura Akira・
Akiiro・
M50