Akita Fine Artists Association exhibition          

■Akita Fine Artists Association exhibition2013 sculpture■
No1(sculpture)Ito Hiromi・
Dance・
115cmh.


Oomori koji・
Boku wo Hanasanaide・・・・
100cmh.


Oka kyozo・
Shinonome・
39cmh.


Ogasawara Hiroshi・
Co-to・
175cmh.


Kasahara Yukio・
Nichibotsukai134・
30cmh.


Kamata Toshio・
NIKE・
55cmh.


Kudo Nao・
Natsu no Zanzo・
175cmh.


Koyanagi Chikara・
Seisou・
120cmh.


Sato Kazuo・
Sou・
120cm h.


Nishimura Hiroe・
Sugisawa no Aki・
45cmh.


Minagawa Kazaemon・
Onna Yamabushi・
80cmh.


Minagawa Yoshihiro・
GenryuーChi no Tamiー・
Touzo


Watanabe Shoji・
Hyochaku・
50cmh.