Akita Fine Artists Association exhibition          

■57th Akita Fine Artists Association exhibition2013 (prize winning works)

List of prize winning works


Kumagai Kazuko・
Yuushi-Hisho・
Encouraging prize


Nishino mika・
Itsuka III・
Bunendo prize


Iwaya Teruko・
beyond VI・
Prize


Watanabe Fukiko・
Midori no Seiki to Ka・Prize


Sato Kin・
Ippuku・
Prize


Sato Noritomo・
Jikan no Machi・
Encouraging prize


Sugano Yukie・
IkeiIII・
Oikawabigeido prize


Ito Toshiro・
Satoyama Tsukiakari・
Prize


Sato Yoko・
Natsu no Hi・
Prize


Hiraga Tomiko・
Amo-re・Rome1・
Saigado prize


Masaki Keiko・
silent day I・
Prize


Oozutumi Kazuko・
Tsubasa ga aru Seibutsu・
Prize


Kobayashi Satoshi・
Chijo karano Panorama・
Prize


Yanagisawa Kunko・
想(III)・
Saigado prize


Takahashi Junji・
Bikou・
Prize


Kobayashi Ken・
Aru Kazoku・
Prize


Narita Tetsuya・
Fuan na Yellow head・
Prize