・         Akita Fine Artists Association       2013.11.29update

■ Akita Fine Artists Association exhibition2013 ■
(oil painting・print art・sculpture)
■57th exhibition 2013■2013.11.18〜21(9:00ー18:00) ■Akita Prefectural Museum of Art

click on a keyword. display a list of thumbnail .


●painting works1


Akiyama Mitsuo
Aso Makiko
Arakawa koichi
Ando Hiroshi

Ishiguro Atsuko
Ishizuka Non
Ishizuka Yosaku
Ishiyama Ryoichi

Ito Sanae

Ito Takashi
Ito Yasuo
Ito Yoichiro

Ito Yoshito
Imai Koichi
Urashima Seietsu
Enoki Eriko
Oosuga Tsutomu
Oohara Masamitsu

Ootomo Keiko

Kashio Nao
Kato Shinichi
Kawamura Akira●painting works2

Kiyama Kei
Kimura Katsumi
Kudo Kazuo
Kudo Eibin 
Kotanagi Noriko

Kodama Ritsuko
Kobayashi Minoru
Saito Akemi
Saito Kyoko
Saito Noboru 

Sasaki Atsuko
Sasaki Shingo
Sasaki Hisataka

Sato Sohei 

Sato Megumi
Shibuya Shigehiro
George Jarvis
Sugano Misao
Suzuki Tsukasa

Suzuki Miyako
Takahashi Akiko
Taguchi Atsuko
Taguchi Masako
Tamao Keiko ●painting works3

Tsutsui Yoshiaki
Togashi Koichi
Togashi Hideko
Naito Akira 
Nakamichi Humio

Nagase Izumi
Nitta Chima
Hashimoto Etsuko
Hatakeyama Hiroshi
Fukuda Takwshi

Fujita Kanoko
Fujiwara Aoi
Funaki Akiko
Funaki Koichi
Honjo Eiichi

Matsumura Rokuya
Maruya Megumi
Mitani Ayako 
Mino Toshiyuki
Miyakoshi Ryuichi 
Murakami Ayaru

Morita Keiko Yamagata Hachiro

Yoshida Yasuo

Watanabe Kikuzo


●sculpture works

Ito Hiromi 
Oomori koji 
Oka kyozo 
Ogasawara Hiroshi
Kasahara Yukio

Kamata Toshio
Kudo Nao
Koyanagi Chikara
Sato Kazuo 

Nishimura Hiroe
Minagawa Kazaemon
Minagawa Yoshihiro 
Watanabe Shoji 

■■■


■List of Members
2013■
11.29update

■Audition・
exhibitionhall・
ets■


List of prize works

Kumagai Kazuko・
Sato Noritomo・
Hiraga Tomiko・
Yanagisawa Kunko・

Nishino mika・
Sugano Yukie・
Masaki Keiko・
Takahashi Junji・

Iwaya Teruko・
Ito Toshiro・
Oozutumi Kazuko・
Kobayashi Ken・

Watanabe Fukiko・
Sato Yoko・
Kobayashi Satoshi・

Narita Tetsuya・
Sato Kin・