Akita Fine Artists Association             

■Akita Fine Artists Association exhibition2012 painting■
No2(oil painting・print art)


Ikeuchi Mokichi ・Composition・M20

Aihara Noriko
Hi no ataru Ie
80F


Akiyama Mitsuo
Kodomo no youni
100S


Aso Makiko
Rekuiemu
100S


Arakawa koichi
Watashi no Fukei
100F


Ando Hiroshi
Jurin
30F


Ishiguro Atsuko
Taiwa(Haru)
100F


Ishizuka Yo
Niponia
75×118cm


Ishizuka Yosaku
Kita no No
100F


Ishiyama Ryoichi
Akai Tsuchi2012-1
100F
Ito Sanae
Ai
30P


Ito Takashi
Kitaura Fukei 2012-1
100M


Ito Yasuo
ARCADIA
30F


Ito Yoichiro
Haru
100F


Ito Yoshito
Yamazato no Kei
31.5×47.5cm


Imai Koichi
Topinn Pararu no Puu
50F


Urashima Seietsu
Harumachi Shokei
60S


Enoki Eriko
The moon
100F


Oosuga Tsutomu
Reimei
100


Ootomo Keiko
Fuyu Kitarinaba
100S


Oohara Masamitsu
Ameagari no Ween
50F


Kashio Nao
Tasogare
80M


Kato Shinichi
Keiryuu
80M


Kawamura Akira
Yukishima
40F