Akita Fine Artists Association exhibition          

■Akita Fine Artists Association exhibition2012 sculpture■
No1(sculpture)Ito Hiromi
Dance
120cm h.


Oomori koji
Umi
270cm h.


Oka kyozo
Gyoushin・Ginen
168cm h.


Ogasawara Hiroshi
Natsu no Kodomo
170cm h.


Kasahara Yukio
Nichibotsusora
45cm h.


Kamata Toshio・
CRONUS・
200cmh


Kudo Nao
Wow
200cm h.


Koyanagi Chikara
Kou
120cm h.


Sato Kazuo
Yo
200cm h.


Nishimura Hiroe
Sugisawa no Kaze
45cm h.


Minagawa Kazaemon
Kaitakusha
165cm h.


Minagawa Yoshihiro
Genryu-Ryuou-
50cm h.


Rei Miyoko
Sakuhin
70cm h.


Watanabe Shoji
Reki・Chinkon
60cm h.