Akita Fine Artists Association exhibition          

■56th Akita Fine Artists Association exhibition2012 (prize winning works)

List of prize winning works
Miyakoshi Ryuichi
Garden,Garden2・
Encouraging prize


Yanagisawa Kunko
Yuu・
Bunendo prize


Oodsutsumi Kazuko
Hekotarenaai(A)・
Prize


Narita Tetsuya
Itsuwari no Tsuki・
Prize


Watanabe Fukiko
Kaisei1・
Encouraging prize


Iwaya Teruko
Day Dream・
Oikawabigeido prize


Kyo Fusako
2012 Gensou・
Prize


Takahashi Junji
POSE・
Saigado prize


Ito Toshirou
Satyama Gekkou(A) ・
Prize


Takakuwa Hiroshi
Aru Kunou・
Prize


Sugano Yukie
Ikei2・
Saigado prize


Ito Mizuho
Shayou・
Prize


Watanabe Suiko
INSIDE・
Prize