Akita Fine Artists Association             

■Akita Fine Artists Association exhibition2011 painting■
No2(oil painting・print art)01 Aihara Noriko
Tsuki Taiyo
80F


02 Akiyama Mitsuo
Ningyo ha Nemureruka(Matsuru ha Owatta) 100S


03 Aso Makiko
Tateru Kei
100F


04 Arakawa koichi
Watashi no Fukei
100F


05 Ando Hiroshi
Mizu no Fukei
30F


06 Ishiguro Atsuko
Taiwa(Haru)
100F


07 Ishizuka Yo
Kikoe Yamahanashi
75×118cm


08 Ishizuka Yosaku


09 Ishiyama Ryoichi
Akai Tsuchi2011
50F


10 Ichikawa Heihachi
Geido Daban
50F


11 Ito Sanae
Utsuro
100F


12 Ito Daijiro
Shichiria no Kami
30P


13 Ito Takashi
Kisetsu no Hako2011-3 50F


14 Ito Yasuo
ARCADIA
30F


15 Ito Yoichiro
Haru
100F


16 Ito Yoshito
Kerun no aru One
32×45cm


17 Imai Koichi
Akarui Yoru
100F


18 Urashima Seietsu
Tooihi no Jokei
60S


19 Enoki Eriko
Akenu Yoru
100F


20 Oosuga Tsutomu
Iro ha Nioedo
100S


21 Ootomo Keiko
2011.Life history
80F


22 Oohara Masamitsu23 Kashio Nao
Itsuka no Sora
80M


24 Kato Shinichi
Kibo no Haru
120


25 Kawamura Akira
Yukikawa
30×90cm