Akita Fine Artists Association exhibition          

■55th Akita Fine Artists Association exhibition2011 (prize winning works)

List of prize winning works
Takahashi Akiko
Hensho-Unosaki2011
100S
Encouraging prize


Sasaki Ayako
Aka
100P
Saigado prize


Nishino Mika
Itsuka II
80S
Prize


Saito Mikako
Manazashi
100F
Prize


Watanabe Suiko
CHAIN-I
60F
Prize


Saito Akemi
Rin to Shite II
80F
Encouraging prize


Yanagisawa Kunko
Matsu 
100F
Bunendo prize


Oozutsumi Kazuko
Arigatou Ikitekurete II 100S
Prize


Abe Hiroyuki
Akane
63×91cm
Prize


Watanabe Fukiko
Kotan no Tsubasa
100F
Prize


Osanai Natsuki
Onna
80cmh.
Encouraging prize


Shimane Kayo
Hikari sasu Toki
100F
Oikawabigeido prize


Iwaya Teruko
Message I
100F
Prize


Sugano Yukie
’11-03
30F
Prize


Narita Tetsuya
Kao
40cmh.
Prize


Osanai Manami
Sei・Dou 
Henkei100
Saigado prize


Kyo Fusako
Genso
100F
Prize


Ishiyama Kanetaka
SosyunfuーIV
45×63cm
Prize


Kimoto Yuko
Seiryou
50F
Prize