back         Akita Fine Artists Association       2011.11.23update

■ Akita Fine Artists Association exhibition2011 ■
(oil painting・print art・sculpture)
■55th exhibition 2011■2011.11.16〜21(10:00ー17:00) ■Akita Prefectural Museum of Art

click on a keyword. display a list of thumbnail .


●painting works1

Aihara Noriko
Akiyama Mitsuo
Aso Makiko
Arakawa koichi
Ando Hiroshi

Ishiguro Atsuko
Ishizuka Non
Ishizuka Yosaku
Ishiyama Ryoichi
Ichikawa Heihachi

Ito Sanae
Ito Daijiro
Ito Takashi
Ito Yasuo
Ito Yoichiro

Ito Yoshito
Imai Koichi
Urashima Seietsu
Enoki Eriko
Oosuga Tsutomu

Ootomo Keiko
Oohara Masamitsu
Kashio Nao
Kato Shinichi
Kawamura Akira●painting works2

Kiyama Kei
Kimura Katsumi
Kudo Kazuo
Kudo Eibin 
Kotanagi Noriko

Kodama Ritsuko
Kobayashi Minoru
Saito Kyoko
Saito Noboru 
Sakamoto Masako

Sasaki Atsuko
Sasaki Shingo
Sasaki Hisataka
Sato Kaname
Sato Sohei 

Sato Megumi
Shibuya Shigehiro
George Jarvis
Sugano Misao
Suzuki Tsukasa

Suzuki Miyako
Senbokuya Seiko
Taguchi Atsuko
Taguchi Masako
Tamao Keiko ●painting works3

Tsutsui Yoshiaki
Togashi Koichi
Togashi Hideko
Naito Akira 
Nakamichi Humio

Nagase Izumi
Nitta Chima
Hashimoto Etsuko
Hatakeyama Hiroshi
Fukuda Takwshi

Fujita Kanoko
Fujiwara Aoi
Funaki Akiko
Funaki Koichi
Honjo Eiichi

Matsumura Rokuya
Marutani Megumi
Mitani Ayako 
Mino Toshiyuki 
Murakami Ayaru

Morita Keiko Yamagata Hachiro
Yuri Yaichi
Yoshida Yasuo
Yoneya Yuko

Watanabe Kikuzo


●sculpture works

Ito Hiromi 
Oomori koji 
Oka kyozo 
Ogasawara Hiroshi
Kasahara Yukio

Kamata Toshio
Kudo Nao
Koyanagi Chikara
Sato Kazuo 
Sugawara Akiko 

Nishimura Hiroe
Minagawa Kazaemon
Minagawa Yoshihiro
Rei Miyoko 
Watanabe Shoji 

Abe Yonezo

■■■


■List of Members
2011■
11.23update

■Audition・
exhibitionhall・
ets■


List of prize works

Takahashi Akiko
Saito Akemi
Osanai Manami
Sasaki Ayako
Yanagisawa Kunko

Shimane Kayo
Kyo Fusako
Nishino Mika
Oozutsumi Kazuko
Iwaya Teruko

Ishiyama Kanetaka
Saito Mikako
Abe Hiroyuki
Sugano Yukie
Kikoto Yuko

Watanabe Suiko
Watanabe Fukiko
Osanai Natsuki
Narita Tetsuya