Akita Fine Artists Association             

■Akita Fine Artists Association exhibition2010 painting■
No2(oil painting・print art)01 Aihara Noriko
Taiso ichi・ni・san
80F


02 Akiyama Mitsuo
Yaseini Modoreruka
100S


03 Aso Makiko
Matsu
100F


04 Arakawa koichi
Watashi no Fukei
100F


05 Ando Hiroshi
Owaru・Hajimaru
30F


06 Ishiguro Atsuko
Taiwa
100F


07 Ishizuka Yo
Tatsuko to Uso
118×79cm


08 Ishizuka Yosaku
Ashioto
100S


09 Ishiyama Ryoichi
Akai Tsuchi
60F


10 Ichikawa Heihachi
Ichinichiichi Ganjinodori
100F


11 Ito Sanae
Utsurou
100F


12 Ito Daijiro
Oryouri no Katachi
60P


13 Ito Takashi
Futatsu no Ishi(Kodachi)  30F


14 Ito Yasuo
Kageru toki
30F


15 Ito Yoichiro
Mizuta no Haru
100F


16 Ito Yoshito
Sato no Kei
34.3×49.5cm


17 Imai Koichi
Akarui Yoru
100F


18 Urashima Seietsu
Tooihi no Jokei
100F


19 Enoki Eriko
Akenu Yoru
100F


20 Oosuga Tsutomu
Karasu
100F


21 Ootomo Keiko
ikumi
100F


22 Oohara Masamitsu
Jokaku no Machi
(Republika Hrvatska)
50F


23 Kashio Nao
Itsuka no Sora
30S


24 Kato Shinichi
Mosugu Taki
130F


25 Kawamura Akira
Tsukanoma no Ki
30S