Akita Fine Artists Association exhibition          

■54th Akita Fine Artists Association exhibition2010 (prize winning works)

List of prize winning works

 click on a thumbnail. display a big imageTakahashi Akiko
Hensho-Unosaki2010(I)
100F
Encouraging prize


Sasaki Ayako
Koishi to Garasu no aru Seibutsu  100F
Saigado prize


Yanagisawa Kunko
Yuu(Futari)
60P
prize


Nishino Mika
VINUS
60F
prize


Kobayashi Chiemi
Shoka no Kaze
100F
Encouraging prize


Shimane Kayo
kiku
100F
Bunendo prize


Kyo Fusako
Dreaming
100F
prize


Narita Tetsuya
Fuzoroina 11mai no Ita
150cm h.
prize


Osanai Natsuki
Natsu
115cm h.
Encouraging prize


Tatsuwa Keiko
Bijyutukan no Fukei
80F
Oikawabigeido prize


Watanabe Fukiko
Kaisei
80S
prize


Saito Akemi
Ikiru=2010=
80F
Saigado prize


Suzuki Tomoko
Jyuyojyu(1)
100F
prize


Saito Mikako
Natsumi
100F
prize