back         Akita Fine Artists Association       2010.11.23update

■ Akita Fine Artists Association exhibition2010 ■
(oil painting・print art・sculpture)
■54th exhibition 2010■2010.11.11〜16(10:00ー17:00) ■Akita Prefectural Museum of Art

click on a keyword. display a list of thumbnail .


●painting works1

Aihara Noriko
Akiyama Mitsuo
Aso Makiko
Arakawa koichi
Ando Hiroshi

Ishiguro Atsuko
Ishizuka Non
Ishizuka Yosaku
Ishiyama Ryoichi
Ichikawa Heihachi

Ito Sanae
Ito Daijiro
Ito Takashi
Ito Yasuo
Ito Yoichiro

Ito Yoshito
Imai Koichi
Urashima Seietsu
Enoki Eriko
Oosuga Tsutomu

Ootomo Keiko
Oohara Masamitsu
Kashio Nao
Kato Shinichi
Kawamura Akira●painting works2

Kiyama Kei
Kimura Katsumi
Kudo Kazuo
Kudo Eibin 
Kotanagi Noriko

Kodama Ritsuko
Kobayashi Minoru
Saito Kyoko
Saito Noboru 
Sakamoto Masako

Sasaki Atsuko
Sasaki Shingo
Sasaki Hisataka
Sato Kaname
Sato Sohei 

Sato Megumi
Shibuya Shigehiro
George Jarvis
Sugano Misao
Suzuki Tsukasa

Suzuki Miyako
Senbokuya Seiko
Taguchi Atsuko
Taguchi Masako
Tamao Keiko ●painting works3

Tsutsui Yoshiaki
Togashi Koichi
Togashi Hideko
Naito Akira 
Nakamichi Humio

Nagase Izumi
Nitta Chima
Hashimoto Etsuko
Hatakeyama Hiroshi
Fukuda Takwshi

Fujita Kanoko
Fujiwara Aoi
Funaki Akiko
Funaki Koichi
Honjo Eiichi

Matsumura Rokuya
Marutani Megumi
Mitani Ayako 
Mino Toshiyuki 
Murakami Ayaru

Morita Keiko Yamagata Hachiro
Yuri Yaichi
Yoshida Yasuo
Yoneya Yuko

Watanabe Kikuzo

■korean works


●sculpture works

Ito Hiromi 
Oomori koji 
Oka kyozo 
Ogasawara Hiroshi
Kasahara Yukio

Kamata Toshio
Kudo Nao
Koyanagi Chikara
Sato Kazuo 
Sugawara Akiko 

Nishimura Hiroe
Minagawa Kazaemon
Minagawa Yoshihiro
Rei Miyoko 
Watanabe Shoji 

Watanabe Shunzo

■■■


■List of Members
2010■
11.23update

■Audition・
exhibitionhall・
ets■


List of prize works

Takahashi Akiko
Kobayashi Chiemi
Saito Akemi
Sasaki Ayako
Shimane Kayo

Tatsuwa Keiko
Suzuki Tomoko
Yanagisawa Kunko
Kyo Fusako
Watanabe Fukiko

Saito Mikako
Nishino Mika

Osanai Natsuki e
Narita Tetsuya