back         Akita Fine Artists Association       2009.12.3update

■ Akita Fine Artists Association exhibition2009 ■
(oil painting・print art・sculpture)
■53th exhibition 2009■2009.11.7〜11(10:00ー17:00) ■Akita Prefectural Museum of Art

click on a keyword. display a list of thumbnail .


●painting works1

Aizawa Kenichi
Aihara Noriko
Akiyama Mitsuo
Aso Makiko
Abe Aoi
Arakawa koichi

Ando Hiroshi
Igarashi yuko
Ishiguro Atsuko
Ishizuka Non
Ishizuka Yosaku

Ishiyama Ryoichi
Ichikawa Heihachi
Ito Daijiro
Ito Takashi
Ito Yasuo

Ito Yoichiro
Ito Yoshito
Imai Koichi
Urashima Seietsu
Enoki Eriko
★Oosuga Tsutomu

Ootomo Keiko
Oohara Masamitsu
Kagabu Kiyoharu
Kashio Nao

Kamei Koreko
Kawamura Akira
Kiyama Kei
Kimura Katsumi
Kudo Kazuo


●painting works2

Kudo Zenichiro
Kudo Eibin 
Kotanagi noriko
Kodama Ritsuko
Kobayashi Minoru
★Saito Kyoko
Saito Noboru 
★Sakamoto Masako

Sasaki Atsuko
Sasaki Shingo
Sasaki Hisataka
Sato Kaname
 

Sato Sohei 
Sato Megumi
Shibuya Shigehiro
George Jarvis
Sugano Misao

Suzuki Tsukasa
Suzuki Miyako
Senbokuya Seiko
Takahashi Isao
Takahashi Soji

Taguchi Atsuko
Taguchi Masako
Tamao Keiko 
Tsutsui Yoshiaki
Terui Shigeo 

Togashi Koichi
Togashi Hideko
Naito Akira 
Nakamichi Humio
Nagase Izumi


●painting works3

Nara Hiroshi
Nitta Chima
Hashimoto Etsuko
Hatakeyama Hiroshi
Hayata Kanichi
Fujita Kanoko
Himori Ryuichiro

Fujiwara
Funaki Akiko
Funaki Koichi
Honjo Eiichi
Matsumura Rokuya

Marutani Megumi
Mitani Ayako 
Mino Toshiyuki 
Murakami Ayaru
Morita Keiko 

Yamagata Hachiro
Yamamoto Tadashi
Yuri Yaichi
★Yoshida Yasuo
Yoneya Yuko
Watanabe Kikuzo


●sculpture works

Ito Hiromi 
Oomori koji 
Oka kyozo 
Ogasawara Hiroshi
Kasahara Yukio

Kamata Toshio
Kudo Nao
Koyanagi Chikara
Sato Kazuo 
★Sugawara Akiko 
Nishimura Hiroe
Minagawa Kazaemon

Minagawa Yoshihiro
Rei Miyoko 
Watanabe Shoji 
Watanabe Shunzo

■■■


■List of Members 2009■

12.3update


■Audition・exhibitionhall・ets■


List of prize works

Suzuki Tomoko
Ito Sanae
Nishino Mika
Ishiyama Kanetaka 
Fujiwara Junko

Tatsuwa Keiko 
Takahashi Akiko
Iwaya Teruko
Saito Akemi
Yanagisawa Isako

Hirano Aiko
Saito Mikako
Shimane Kayo
Sasaki Ayako
Okitsu Asumi

Shibata Kuniko
Kyo Fusako
Fukuda Takeshi
Oozutsumi Kazuko
Watanabe Fukiko

Nakano Sadaaki
Abe Gyo
Sasaki Misa
Horii Azusa
Osanai Natsuki

Narita Tetsuya